با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۷/۴/۴۹۰۳۷/۷۱۱مورخه ۱۶/۹/۹۴ در خصوص تهیه کلیپ آموزشی خلاقانه روانشناسی موارد اصلاحی به شرح ذیل اعلام میشود.
ملاک ها و معیارها :
۱- زمان کلیپ مذکور حداکثر ۱۰ دقیقه می باشد.
۲-تمام دبیران رسمی , پیمانی و حق التدریس شاغل به تدریس درس روانشناسی می توانند شرکت نمایند.
۳- کلیپ مذکور بر اساس فرمت AVI تهیه گردد.
۴- داشتن تیتراژ مناسب در آغاز ( شامل : موضوع درس -کتاب – پایه -رشته… )
۵-داشتن محتوا وغنای علمی تخصی
۶-متناسب بودن موسیقی با محتوا ( درصورت داشتن موسیقی )
۷- رعایت زمانبندی (توزیع زمان بر روی تیتراژ ومحتوا)
۸- استفاده خلاقانه در بیان محتوا
۹- داشتن تیتراژ مناسب در پایان ( شامل : نام تهیه کننده -استان – تاریخ …)
نکات مورد توجه :
-موضوع تهیه کلیپ استان سیستان و بلو چستان ( استدلال اخلاقی ) می باشد
– آثار می بایست بصورت CD یا DVD به دبیرخانه ارسال گردد
-زمان ارسال آثار ۱۰ /۱۲/۹۴ می باشد.
«در ضمن از سه اثر برتر تقدیر کتبی توسط دبیرخانه کشوری به عمل خواهد آمد.»