با سلام و احترام

                گروه آموزشی روانشناسی استان در نظر دارد ، یک دوره مسابقه طراحی سئوالات مفهومی و استاندارد (نوبت دوم )از کتاب روانشناسی سال سوم انسانی برگزار نماید.شایسته است  همکارا ن نمونه سئوالات  را به صورت فایل wordدر قالب لوح فشرده حداکثر تا تاریخ ۵/۱۱/۹۳ به این اداره کل ارسال نمایند.

 

پست الکترونیکی گروه ravanzahedan@yahoo.com